ĐẶC ĐIỂM CHUNG TRƯỜNG PHỒ THÔNG CÔNG LẬP

Các trường phổ thông công lập Vương quốc Anh giảng dạy nhiều chương trình học thuật và hướng nghiệp đa dạng cho phần lớn là học sinh bản xứ. Tuy nhiên trong mười năm trở lại đây, các trường công lập thu hút ngày càng nhiều học sinh quốc tế theo học chương trình A levels với chi phí vô cùng hợp lí. Trường cũng giảng dạy các  chương trình dự bị Đại học.

Các trường công lập chịu sự giám sát của cơ quan thanh kiểm chất lượng giáo dục Anh (Ofsted) và tất cả các chương trình đối tác đều nhận được đánh giá xuất sắc trong việc tuyển sinh và giảng dạy sinh viên quốc tế. Trong đó có nhiều trường đã hơn một lần được nhận giải thưởng danh giá Beacon Award – giải thưởng về hỗ trợ sinh viên quốc tế.

Các trường công lập nhận học sinh quốc tế từ 16 – 18 tuổi vào “Sixth Form Centers” nơi học sinh quốc tế học chung chương trình A Levels với học sinh bản xứ. Học sinh quốc tế ở với gia đình người bản xứ.