Chương trình Chuyển tiếp

Chương trình Chuyển tiếp hay còn gọi là chương trình Tương đương năm nhất đại học. Đây là chương trình đặc biệt vừa giảng dạy đại cương như Kĩ năng học tập và tiếng Anh, vừa giảng dạy những môn chuyên ngành của năm nhất. Chương trình này chỉ có ngành Kinh doanh, Tài chính, Khoa học máy tính/ Công nghệ thông tin. Thời gian học là 1 năm.

Để đăng kí học Chương trình chuyển tiếp, học sinh phải hoàn thành lớp 12 tại Việt Nam, trình độ tiếng Anh IELTS từ 5.5 – 6.0. Sau khi hoàn thành chương trình chuyển tiếp, học sinh sẽ được chuyển tiếp vào năm cử nhân thứ hai của các trường đại học ở Anh. Điều này có nghĩa bạn sẽ hoàn thành chương trình cử nhân chỉ trong vòng 3 năm.