Bảo trợ

Theo quy định của nhiều trường trung học tại Vương quốc Anh, du học sinh dưới 18 tuổi khi du học tại đây bắt buộc phải có một người giám hộ (guardian).

Học sinh trung học phổ thông là lứa tuổi đã lớn mà cũng chưa hẳn đã lớn. Tâm sinh lý đang phát triển và hoàn thiện, quyền lợi, trách nhiệm pháp lý còn chưa đầy đủ. Lúc này, vai trò của người giám hộ thực sự cần thiết.

Người giám hộ sẽ là người có trách nhiệm pháp lý đối với du học sinh ở Anh; bắt đầu tính từ ngày nhập học cho đến ngày học sinh đủ 18 tuổi; hoặc kết thúc khoá học (nếu kết thúc khoá học trước khi đủ 18 tuổi).

Người giám hộ là một cá nhân hoặc đơn vị mà du học sinh Anh có thể trông cậy để được hướng dẫn, khuyên bảo và hỗ trợ về nhiều vấn đề khác nhau kể cả tiến bộ về học vấn, phúc lợi cá nhân, các vấn đề xã hội, hướng dẫn tài chính, sự an toàn và an ninh nói chung.

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI GIÁM HỘ:
• Liên lạc, kết nối chặt chẽ giữa gia đình – nhà trường – học sinh
• Đại diện cho cha mẹ học sinh làm việc với nhà trường trong các vấn đề về chuyên cần, đạo đức, thái độ học tập của học sinh trong thời gian học;
• Cung cấp thông tin về thành tích học tập cho cha mẹ học sinh đồng thời thảo luận với học sinh trong trường hợp gặp khó khăn với môn học;
• Hỗ trợ học sinh 24/7 với mọi thắc mắc và giúp đỡ học sinh trên mọi vấn đề để đảm bảo điều kiện sống và học tập tốt nhất;
• Đảm bảo học sinh nắm được các nguyên tắc về an toàn và an ninh
• Hỗ trợ học sinh tìm nhà host family trong thời gian học hoặc vào các kì nghỉ khi trường đóng cửa
• Đưa đón sân bay, hỗ trợ đi lại giữa Việt Nam – Vương quốc Anh…

Học sinh Việt Nam có thể được giám hộ bởi người thân tại Vương quốc Anh nếu người thân đáp ứng yêu cầu từ phía nhà trường. Trường hợp học sinh không có người thân hoặc có nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, phụ huynh có thể chọn những công ty giám hộ ở Anh đóng vai trò là người giám hộ cho học sinh trong thời gian học tập ở Anh.

ISA Education liên kết lâu năm với các công ty giám hộ tại Vương quốc Anh, cung cấp dịch vụ giám hộ cho học sinh Việt Nam trong nhiều năm qua và được các phụ huynh, học sinh tin tưởng, nhà trường đánh giá cao và thực sự cùng nhau thiết lập mối quan hệ lâu dài và vững bền đảm bảo mọi an toàn, phúc lợi cho học sinh, giúp các em có thể “ENJOY EVERY MOMENT!”

"Highly regarded for our high standard approach to Child Protection, Safeguarding AND Quality Provision"

Download Brochure

Download Guardianship Fees

UKAcademia is pleased to announce the arrival of our new guardianship services. Our core values and beliefs of delivering the most outstanding provision for students remain the same and our guardianship service ensures that your child is happy, safe and well whilst in the UK.

We go that extra mile to ensure safety, care and attention is provided to the highest standards. Over the past year, we have been working hard to develop the best service we can and we believe that we have achieved this by now providing the following:

  • A rigorous and robust profile of policies to ensure your child is safe at all times
  • Created affiliations with local councils and governing bodies
  • Taking time to speak to current students, families and schools to build an optimum service
  • Hiring dedicated staff to ensure that students, families and schools have a 24/7 Liaison Officer
  • Sourcing a superb collection of host families with a wealth of previous experience in hosting international students
  • A rigorous monitoring and vetting service for all host families
  • Formulating outstanding half-term activities that blends the perfect mix of education and personal development

 

Guardianship Fees

Basic Guardianship Package

Registration Fee £130
Annual Guardianship Fee £775
Expenses deposit £600

 

Premium Guardianship Package

Registration Fee £180
Annual Guardianship Fee £1600
Expenses deposit £600

 

University Guardianship Package

Registration Fee £150
Termly Fee £150
Expenses deposit £300