Chương trình Đại học

Các khóa học đại học ở Vương quốc Anh đều theo sát những tiến bộ mới nhất trong tất cả các ngành học, được hậu thuẫn bởi những nghiên cứu tầm cỡ thế giới và các liên kết với các thị trường các ngành kinh tế.

Tại Anh, bằng đại học được gọi là Bachelor Degree, thông thường thời gian học chương trình đại học kéo dài 3 năm và với một số điểm nhất định sẽ được cấp bằng cử nhân danh dự (Honour)

Tại Scotland, để được cấp bằng danh dự phải học tới 4 năm. Các khóa học đại học của Scotland đôi khi được cấp bằng Master.

Các chương trình giảng dạy đại học tại các trường đại học ở Vương quốc Anh thường bao gồm lectures, tutorials và seminars. Lectures là chương trình giảng dạy trên giảng đường cho nhiều sinh viên. Seminars là hội thảo tổ chức bởi một hoặc nhiều giáo viên cùng các nhóm sinh viên nhỏ. Với phương pháp này, sinh viên thảo luận các bài giảng, chuẩn bị thuyết trình và thảo luận cùng các nhóm. Tutorials thường bao gồm nhóm nhỏ hơn nữa, có thể là một giáo viên cùng 4-5 sinh viên.

Yêu cầu nhập học

Các yêu cầu nhập học khóa đại học thường dao động tùy theo trường và độ phổ biến của khóa học. Điểm tối thiểu để xin học là khoảng 180 điểm UCAS, của khóa A Levels, bằng Tú tài quốc tế (IB) hoặc tương đương. Với các khóa cạnh tranh hơn, bạn có thể cần 300 điểm UCAS hoặc hơn.

Sinh viên cần đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS từ 6.0 trở lên để được nhận vào học chương trình đại học của các trường đại học ở Vương quốc Anh.

Hệ thống đánh giá

Trong rất nhiều trường đại học tại Anh, thứ hạng bằng cấp cuối cùng bạn đạt được không bị ảnh hưởng nhiều bởi kết quả năm thứ nhất, mà quyết định bởi kết quả năm thứ hai và thứ ba, cộng với điểm luận văn.

Một số trường đại học sử dụng hệ thống đánh giá theo đơn vị học phần (module), mỗi module có thang điểm theo tín chỉ và bằng cấp cuối cùng được tính dựa trên tổng số các điểm đạt được từ các modules này, hoặc đôi khi là bài thi cuối khóa.

Các thứ hạng của bằng cử nhân như sau:

  • Hạng nhất - First Class (honour)
  • Hạng nhì – Upper Second (honour), thường được viết là 2:1
  • Hạng nhì – Lower Second (honour), thường được viết là 2:2
  • Hạng ba – Third (honour)

Sinh viên không đạt các tiêu chí cấp bằng honour, sẽ được cấp bằng Đỗ (Pass) hoặc bằng hạng Trung bình (Ordinary)

Các khóa học đại học kết hợp nhiều chuyên ngành

Combined hay Joint Honours Degrees

Rất nhiều trường cho phép sinh viên học hai ngành hoặc nhiều hơn – Combined hay Joint Honours Degrees. Một khóa học Combined Degree sẽ bao gồm các ngành khác nhau. Trong khi một khóa học Joint Honour Degree bao gồm các ngành trong cùng lĩnh vực.

Các khóa học đại học kết hợp thời gian thực tập - Sandwich Courses

Sandwich courses là các khóa học xen kẽ giữa thời gian học và thời gian làm việc trong ngành liên quan và thường kéo dài 4 năm thay vì 3 năm. Sinh viên có thể chọn làm việc một năm liên tục hay chia thành hai đợt, mỗi đợt 6 tháng, sau đó quay trở lại trường để hoàn thành khóa học.

Kinh nghiệm làm việc bạn có được trong khóa học này được các nhà tuyển dụng đánh giá cao và sẽ lợi thế cho bạn khi tìm việc khi tốt nghiệp. Hơn nữa, bạn sẽ được trả lương trong thời gian làm việc trong khóa học.

Các khóa liên kết tại nước ngoài

Các trường đại học tại Anh thường đưa ra cơ hội học liên kết tại nước ngoài trong một học kì hoặc cả năm học. Loại hình đào tạo này học 4 năm và sinh viên quay lại Anh năm cuối để hoàn tất khóa học