CẬP NHẬT HỌC BỔNG ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC TẠI HOA KỲ - KÌ THÁNG 01/2023

CẬP NHẬT HỌC BỔNG ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC TẠI HOA KỲ - KÌ THÁNG 01/2023

Southern New Hampshire University

Học bổng International Merit Scholarship: Học bổng $4,000 áp dụng cho chương trình Thạc sỹ, chỉ áp dụng cho năm đầu tiên. Yêu cầu GPA 3.0+

George Mason University

Học bổng Undergraduate International Scholarship: 

Học bổng dành cho bậc đại học: trị giá $5,000 cấp tự động cho tất cả sinh viên direct.

Texas Wesleyan University

Học bổng Scholar's Award:

Học bổng chương trình cử nhân từ $16,000 – $22,000 xét theo GPA của sinh viên.

Southwest Minnesota State University

Học bổng Freshmen – Mustang Scholarships: Deans’ Scholarship

Học bổng $6,000 áp dụng cho 4 năm chương trình đại học

University Of Colorado Denver

Học bổng Automatic Merit Scholarships:

Học bổng tự động $2,500 – $10,000/năm xét trên GPA của sinh viên.

Oklahoma State University

Học bổng International Achievement Freshman Scholarship:

Học bổng $4,000 –$10,000/năm cho bậc đại học. Yêu cầu: IELTS 8.5+ hoặc TOEFL ibt 115-120 hoặc ACT 30 hoặc SAT 1360 và GPA 3.25

University of Toledo

Học bổng International Rocket Award: 

Học bổng $7,500/năm dành cho sinh viên bậc đại học

Northern Arizona University

Học bổng International Excellence Scholarship:

Học bổng $10,000 dành cho bậc đại học và Thạc sỹ tại Flagstaff campus.

Duquesne University

Học bổng cử nhân: lên đến $22,000/năm. Học bổng Thạc sỹ: 25% học phí

Seattle Pacific University

Học bổng cử nhân: lên đến $16,500/năm (gia hạn từng năm). Học bổng Thạc sỹ: $2,000 (năm đầu).

University of Nebraska Lincoln

Học bổng cử nhân: lên đến $15,000/năm (gia hạn từng năm)

Rose-Hulman Institute of Technology

Học bổng Cử nhân: lên đến $25,000/năm (gia hạn từng năm)

University of WEST FLORIDA

Học phí Cử nhân: khoảng $19,000/năm. Học phí Thạc sĩ: khoảng $16,000/năm.