Sự kiện

SỰ KIỆN: Chuẩn bị hành trang lên đường 2023 

Đơn v t chc: Hi đồng Anh
Đối tượng: hc sinh Vit Nam đã nhn được thư mi nhp hc và chun b lên đường đi du hc ti các trường Vương quc Anh cho năm hc 2023-2024. Ph huynh hc sinh cũng có th tham gia s kin này.
Thi gian: Th By, ngày 29/07/2023, 14.30 - 18.00
Địa đim: Khách sn Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Trưng , Qun 3, Tp.HCM
Thi gian: Th By, ngày 22/07/2023, 14.30 - 18.00
Địa đim: Khách sn Grand Mercure Hanoi, 9 Cát Linh, Qun Đống Đa, Hà Ni

Đây là cơ hi tuyt vi để bn kết ni vi các hc sinh, sinh viên đang chun b đi du hc ti Vương quc Anh. Bn s được chia s nhiu thông tin b ích nhm chun b tt hơn trước khi đến Vương quc Anh, cũng như phát huy ti đa cuc sng du hc của mình.