TỔ CHỨC GIÁO DỤC ONCAMPUS

Giới thiệu chung

OnCampus UK là chương trình học chuyển tiếp lên các đại học tại Anh. Sinh viên theo học chương trình này sẽ học Dự bị Đại học, Năm 1 Quốc tế, Dự bị Thạc sỹ và Dự bị tiếng Anh tại các trường thuộc hệ thống CEG, sau đó chuyển tiếp lên các đại học đối tác của OnCampus UK hoặc các trường khác tại Anh.

Hệ thống đối tác của On Campus UK là các trường đại học lâu đời lẫn hiện đại tại Anh như University of London, London South Bank University, Coventry University, University of Hull, University of Sunderland, University of Central Lancashire, University of Reading, University of Southampton, Aston Univerisity.