Tin tức

Cập nhật mới nhất về Chương trình thị thực ở lại Anh làm việc 2 năm sau tốt nghiệp

Cập nhật mới nhất về Chương trình thị thực ở lại Anh làm việc 2 năm sau tốt nghiệp từ năm 2021 - Graduate Immigration Route

Hôm qua, ngày 04/03/2021, Chính phủ Vương quốc Anh đã xác nhận chương trình thị thực ở lại Anh làm việc 2 năm sau tốt nghiệp đại học sẽ bắt đầu nhận hồ sơ vào ngày 01/07/2021. Điều này sẽ cho phép Vương quốc Anh “giữ chân” những sinh viên quốc tế giỏi nhất để đóng góp cho giáo dục và kinh tế đất nước.

Những điểm chính:

• Chương trình Thị thực Sau tốt nghiệp sẽ dành cho những sinh viên quốc tế đã hoàn thành bằng cấp đại học trở lên tại Nhà cung cấp Giáo dục Đại học và những sinh viên có giấy phép Bậc 4 hoặc giấy phép Sinh viên hợp lệ tại thời điểm nộp đơn.

• Những ứng viên thành công trong chương trình này ở trình độ cử nhân hoặc thạc sĩ sẽ có thể ở lại Vương quốc Anh và làm việc hoặc tìm việc ở bất kỳ cấp độ kỹ năng nào trong hai năm. Sinh viên tiến sĩ sẽ có thể ở lại trong ba năm.

• Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể nộp đơn vào chương trình Công nhân lành nghề từ bên trong Vương quốc Anh, khi họ đã tìm được một công việc phù hợp.

• Do COVID-19, Chính phủ Anh cũng đã đưa ra các ưu đãi cho những sinh viên không thể đến Vương quốc Anh do đại dịch, nhận thấy sự gián đoạn tiếp tục diễn ra trong quá trình du lịch quốc tế. Các ứng viên bắt đầu nhập học vào mùa thu năm 2020 có thời hạn đến ngày 21/06/2021 để nhập cảnh vào Vương quốc Anh với tư cách là Sinh viên (thay thế cho ngày 06/04/2021 trước đó) để đủ điều kiện đăng ký vào chương trình này. Những sinh viên bắt đầu nhập học vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2021 sẽ phải đến Vương quốc Anh trước ngày 27/09/2021.

• Việc ra mắt chương trình thể hiện sự hỗ trợ của Chính phủ đối với lĩnh vực giáo dục và cam kết đối với Chiến lược Giáo dục Quốc tế, đặt ra tham vọng tăng xuất khẩu giáo dục lên 35 tỷ bảng Anh và số lượng sinh viên giáo dục đại học quốc tế ở Vương quốc Anh lên 600.000 người đến năm 2030.

• Những cá nhân đã được cấp phép với tư cách là người phụ thuộc của ứng viên của chương trình thị thực này cũng có thể nộp đơn để gia hạn tư cách người phụ thuộc - tuy nhiên những người phụ thuộc mới sẽ không được phép.

• Chương trình thị thực này không được tính vào chương trình định cư - tuy nhiên sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể nộp đơn cho các lộ trình khác khi kết thúc thời gian lưu trú 2-3 năm của họ, ví dụ như các tuyến Công nhân lành nghề, Tài năng toàn cầu hoặc Nhà sáng tạo.

• Những sinh viên tốt nghiệp trước khi chương trình thị thực này được giới thiệu (trước mùa hè năm 2021) sẽ không đủ điều kiện để đăng kí, tuy nhiên họ cũng sẽ có thể đăng kí một số lộ trình khác, ví dụ như Người lao động có tay nghề cao, Người khởi nghiệp, Người đổi mới hoặc Tài năng toàn cầu…

Các câu hỏi thường gặp:

Chương trình Thị thực Ở lại hai năm Sau đại học có yêu cầu một hồ sơ xin thị thực mới không?

Chương trình Ở lại hai năm Sau đại học sẽ yêu cầu đơn xin thị thực mới, chỉ có thể thực hiện được từ bên trong Vương quốc Anh. Sinh viên được yêu cầu thanh toán phí thị thực £700 và Phụ phí Y tế Nhập cư với mức đầy đủ là £ 624 mỗi năm. Sinh viên cũng sẽ cần cung cấp Thư Xác nhận Sinh Viên (CAS) mà họ đã sử dụng cho đơn đăng ký thị thực Sinh viên (hoặc thị thực Bậc 4) gần đây nhất.

Liệu các trường đại học có được mong đợi sẽ đóng vai trò là nhà bảo trợ cho những sinh viên đăng ký Chương trình Ở lại Sau đại học sau khi họ đã tốt nghiệp không?

Các cá nhân đăng ký sẽ không cần người bảo lãnh. Các trường đại học sẽ không cần phải thực hiện bất kỳ nhiệm vụ bảo trợ nào cho sinh viên của họ khi họ chuyển sang chương trình Sau đại học và sinh viên sẽ không cần Giấy chứng nhận bảo trợ (CoS) để đăng ký theo lộ trình này. Tuy nhiên, các trường đại học sẽ cần thông báo cho Home Office rằng sinh viên đã hoàn thành tốt khóa học của họ.

Lộ trình này có được tính vào định cư không?

Lộ trình này không thể mở rộng và không được tính vào thời gian định cư. Tuy nhiên, những sinh viên tốt nghiệp nếu tìm được một công việc phù hợp và đáp ứng được các yêu cầu sẽ có thể nộp đơn vào các lộ trình làm việc, bao gồm cả Công nhân lành nghề, là một lộ trình định cư.