CẬP NHẬT HỌC BỔNG ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC - ANH QUỐC KÌ THÁNG 01/2023

CẬP NHẬT HỌC BỔNG ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC - ANH QUỐC KÌ THÁNG 01/2023

London South Bank University

Học bổng International Merit Scholarships

Cấp cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc với học bổng lên đến £ 4,000. Sinh viên cần có unconditional offer của một chương trình đại học hoặc Thạc sỹ khai giảng tháng 01/2023.

Coventry University

Học bổng chương trình Thạc sỹ:

Học bổng tiền mặt trị giá lên đến £2,000 dành cho tất cả sinh viên đăng ký chương trình học sau đại học toàn thời gian hoặc bán thời gian được giảng dạy tại Đại học Coventry, dành cho các sinh viên có bằng cử nhân danh dự 1st class tại một trường đại học của Vương quốc Anh.

University of Greenwich

Học bổng International Scholarships Award:

Sinh viên quốc tế có thư mời nhập học tại Đại học Greenwich nhận được suất học bổng trị giá lên đến £ 3.000 trong năm đầu tiên.

University of Chester

Học bổng International Alumni Scholarship:

Sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp chương trình đại học tại Đại học Chester và tiếp tục theo học chương trình Thạc sỹ của trường sẽ nhận được học bổng trị giá £7,950.

University of Strathclyde

Học bổng Khoa Nhân văn & Khoa học Xã hội chương trình Sau đại học 2022/23: 

Sinh viên của các chương trình sau đại học năm học 2022/23 sẽ nhận mức học bổng trị giá 20% học phí.

University of York

Học bổng dành cho ngành Kỹ sư Điện tử trị giá £1,000

University of Sunderland

Học bổng International Scholarship 2022/23:

Dành cho tất cả sinh viên quốc tế đang theo học các khóa học đại học và sau đại học không bao gồm các khóa học dự bị, EAP hoặc dự bị thạc sỹ. Học bổng trị giá £1,400 đối với chương trình đại học và học bổng £900 dành cho chương trình sau đại học.

University of South Wales

Học bổng International Office Scholarships:

Học bổng £1,500 dành cho chương trình đại học (bao gồm top-up) và £ 2,000 bảng dành cho chương trình sau đại học.

De Montfort University

Học bổng DMU International Scholarship:

Học bổng tự động £1,500 dành cho sinh viên quốc tế đăng ký chương trình đại học và sau đại học toàn thời gian hoặc bán thời gian được giảng dạy tại Đại học De Montfort (DMU) vào tháng 01/2023. Điều kiện: sinh viên đóng tối thiểu 50% học phí.